Start

Dostęp do sieci bezprzewodowej (wi-fi)

w
Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym

Na terenie kampusu jest uruchomiony system bezprzewodowego dostępu do Internetu w ramach usługi eduroam

parametry połączenia


SSID - eduroam
uwierzytelnienie - WPA2
szyfrowanie - AES